Štítek: chytré technologie

Foto: AbsolutVision (Unsplash)

Světový den telekomunikací a informační společnosti

Zítra, tedy 17. května 2023, si připomínáme Světový den telekomunikací a informační společnosti.

Smyslem tohoto mezinárodního dne je zvýšit povědomí o možnostech, které využití internetu a dalších informačních a komunikačních technologií přináší společnosti a ekonomice, a připomenout způsoby překlenutí digitálních rozdílů.

Světový den telekomunikací a informační společnosti byl vyhlášen v listopadu 2006 Konferencí zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie.

Jak lidské chování v nadcházejícím roce ovlivní kulturu, společnost a podnikání

Události posledních dvou let vedly ke kolektivní změně vztahů lidí k práci, technologiím, konzumu i planetě. Firmy čelí novým výzvám, jakými jsou změna v myšlení a očekávání zaměstnanců, nedostatek způsobený narušením dodavatelských řetězců či nové virtuální prostředí v podobě metaverse. Aktuální studie Accenture Fjord Trends 2022 identifikuje pět hlavních tendencí v lidském chování, které zásadně ovlivní společnost, kulturu a podnikání.