digital decoupling

« Back to Glossary Index

Způsob rozdělení původních monolitických IT systémů na menší komponenty, které pak pracují ve vyšší digitální vrstvě architektury.

Nová komponenta se pak implementuje například formou micro-služby, která má k dispozici vlastní kopii dat z původního systému, nebo systémů. Následně je umožněno postupné odstranění funkčností z legacy systémů a jejich vyřazení z provozu. Izolace nové vrstvy a postupné nahrazování funkčnosti umožňuje v přechodné době paralelní využití legacy systémů s rozsáhlou obchodní logikou a velkou účetní hodnotou.

Zdroj: Accenture

« Back to Glossary Index