Jak lidské chování v nadcházejícím roce ovlivní kulturu, společnost a podnikání

Události posledních dvou let vedly ke kolektivní změně vztahů lidí k práci, technologiím, konzumu i planetě. Firmy čelí novým výzvám, jakými jsou změna v myšlení a očekávání zaměstnanců, nedostatek způsobený narušením dodavatelských řetězců či nové virtuální prostředí v podobě metaverse. Aktuální studie Accenture Fjord Trends 2022 identifikuje pět hlavních tendencí v lidském chování, které zásadně ovlivní společnost, kulturu a podnikání.

„Neměli bychom podceňovat míru změny těchto vztahů, ani reakci podniků na tuto změnu,“ říká Radek Dráb, Associate Director a CE Lead Accenture Interactive. „Rozhodnutí, které podniky nyní učiní, mohou ovlivňovat náš svět a jeho strukturu více, než si dokážeme představit. Díky tomu dojde jak k posunu vztahů, jenž mají lidé mezi sebou, tak i vůči značkám, či místům, která mají rádi.“

5 Fjord trendů 2022

Come as you are

Dva roky po začátku pandemie v lidech roste pocit, že své životy mohou více ovlivnit, což má vliv na způsob jejich práce, vztahy a spotřebu. Lidé se více zamýšlí nad tím, kým jsou a co je pro ně důležité. Rostoucí individualismus, který se vyznačuje uvažováním „já je důležitější než my“, má ve firmách zásadní dopad na způsob, jak zaměstnance vést, jakou hodnotu pro ně vytvářet a jak pečovat o vztahy se svými zákazníky.

The end of abundance thinking

V uplynulém roce se mnozí setkali s prázdnými regály, rostoucími účty za energie nebo horší dostupností jinak běžných každodenních služeb. Ačkoli výpadky v dodavatelském řetězci mohou být jen dočasným problémem, jejich dopad přetrvá. To povede k posunu v „myšlení hojnosti“ – postaveném na okamžité dostupnosti zboží a služeb, pohodlí objednání a rychlosti dodání – směrem k většímu povědomí o životním prostředí. Firmy navíc budou muset řešit „úzkost z nedostupnosti“, kterou pociťuje mnoho lidí na celém světě.

The next frontier

Metaverse, kulturní exploze, která na sebe nenechá dlouho čekat, se stane novou hranicí internetu, která spojí všechny stávající vrstvy informací, rozhraní a prostorů, v jejichž rámci lidé komunikují. Bude to nové místo k vydělávání peněz, jež vytvoří nové typy pracovních míst a nabídne značkám nespočet nových možností. Lidé zároveň budou od značek očekávat, že tyto nové možnosti pomohou budovat a směřovat. To vše navíc nebude existovat jen prostřednictvím obrazovek a headsetů – půjde také o reálné zážitky a místa, která se budou propojovat s tímto digitálním světem.

This much is true

Lidé dnes očekávají, že se mohou ptát a dostávat odpovědi na otázky pouhým stisknutím tlačítka nebo prostřednictvím krátké diskuze s hlasovým asistentem. Skutečnost, že je to tak snadné a rychlé, znamená, že se lidé celkově více ptají. Značkám se tak neustále rozšiřuje škála zákaznických otázek i počet kanálů pro jejich pokládání. To, jak na ně odpovídat, je zásadní výzvou v oblasti designu této služby, zdrojem konkurenční výhody firem v budoucnu i rozhodujícím faktorem důvěry v ně.

Handle with care

Péče se v uplynulém roce dostala do popředí ve všech svých podobách: péče o sebe, péče o druhé, služby nabízející péči či kanály pro její poskytování – a to jak digitální, tak ty fyzické. Téma péče přináší příležitosti i výzvy pro zaměstnavatele a brandy bez ohledu na jejich zdravotní nebo lékařské zaměření. Odpovědnost spojená s péčí o sebe i o druhé bude v našich životech i nadále prioritou. Designéři i firmy tudíž budou muset vytvořit prostor pro to, abychom mohli takovou péči praktikovat.

„S tím, jak zákazníci dnes přehodnocují své vztahy vůči svému okolí, čelí značky dvěma velkým závazkům: starat se o dnešní svět, a zároveň utvářet jeho budoucnost takovým způsobem, který bude dobrý pro planetu, podnikání i společnost,“ dodává Radek Dráb ze společnosti Accenture Interactive.

Celou zprávu Accenture Fjord Trends 2022 najdete zde.

Trend BYOM – rychlé zapojení do jednání či školení s jakýmkoli vybavením
7. 2. 2022
Ohrožení IT bezpečnosti ve firmách v létě roste
14. 7. 2022
Kvalitní data jsou nezbytná pro přežití
8. 12. 2021