Rok 2021 bude redefinovat život v 21. století, říká nová zpráva Fjord Trends od Accenture Interactive

Rok 2020 přinutil svět přehodnotit, jak žijeme a pracujeme. Přinesl ale také sedm trendů pro rok 2021, které poukazují na nové fenomény zásadní pro firmy, běžné občany i celou společnost. Patří mezi ně zejména kolektivní odcizení, fenomén domácích „udělej si sám“ inovací, šablonovitost digitálních zážitků z obrazovky, nová role home office, růst významu příběhu značky či ztracené a nalezené rituály. Vyplývá to ze zprávy Fjord Trends od Accenture Interactive.

Letošní zpráva Fjord Trends společnosti Accenture vychází z toho, že covidová krize změnila fungování ekonomiky i společnosti jako celku. Čtrnácté Fjord Trends, určené pro rok 2021, vytvořila divize Accenture Interactive. Studie poukazuje na to, že firmy a další organizace budou mít letos příležitost zmapovat nová teritoria, protože budou vytvářet a přijímat nové strategie, služby a zážitky, aby uspokojily měnící se lidské potřeby.

„V průběhu historie jsme již několikrát byli svědky toho, že po globální krizi začala nová éra myšlení,” řekl Mark Curtis, vedoucí inovací v Accenture Interactive. „Když se díváme do budoucnosti, otevírá se před námi spousta potenciálních světů. Některé jsou děsivé, jiné vzrušující a všechny jsou do značné míry neprozkoumané. To, co se děje nyní, bude ovlivňovat zbytek století. Firmy mají šanci i mandát k tomu, aby přemýšlely a konaly jinak.”

Fjord Trends 2021 poskytují praktické rady, jak se mohou organizace podílet na renesanci v 21. století, a zkoumají sedm nových trendů, od nichž se očekává, že budou formovat podnikání, chování spotřebitelů i společnost:

  1. Kolektivní odcizení. Jak a kde lidé prožívají své životy se v r. 2020 dramaticky proměnilo. S tím, přicházely pocity odcizení při hledání nových způsobů a míst, kde mohou dělat věci, které potřebují a mají rádi. To, jak pracujeme, nakupujeme, učíme se, stýkáme se s rodiči a staráme se o své zdraví, se v mnohém změnilo – kolektivně, pro všechny z nás – a firmy musejí hledat nové způsoby interakce s lidmi a nabízet nové zákaznické zkušenosti.
  2. Inovace typu „udělej si sám“. Inovace stále častěji přinášejí sami lidé nucení vypořádávat se s výzvami nových situací. Od pracovníka užívajícího na home officu žehlící prkno jako „standing desk“ až po rodiče, kteří se museli změnit v učitele a najít si k tomu vlastní přístupy i nástroje. Technologie hraje novou roli – jako prostředek podporující vynalézavost lidí. Jednotlivci od politiků až po osobní trenéry hledají nové využití pro počítačové hry nebo platformy, jako například Tik Tok, k tomu, aby k lidem dostali klíčová sdělení. Každý chce lepší řešení, ale éra, ve které se od firem očekávalo vytvoření hotového řešení, přechází do nové doby, kde firmy vytvářejí i podmínky pro vlastní inovace zákazníků.
  3. Týmové spolupráce nastavené individuálně. Ti, kteří pracují na dálku, de facto proměnili vlastní byty v kanceláře. To má obrovský vliv na vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. A také na mnoho dalších souvisejících věcí – například kdo má poslední slovo v tom, jak se lidé oblékají na pracovní videohovory probíhající z domova nebo čí zodpovědnost je chránit právo domácích pracovníků na soukromí. I přes vizi zlepšení situace pomocí plošného očkování dojde k trvalému posunu ve vztahu mezi lidmi a jejich prací a mezi zaměstnavateli a jejich týmy. Budoucnost nebude univerzální – na nějaký čas se dá očekávat ve světě práce mnoho různých prototypů a modelů.
  4. Interakce nově a inspirovaně. Lidé tráví řádově mnohem více času spojením se světem prostřednictvím všemožných obrazovek. V důsledku toho pociťují určitou „stejnost“ a šablonovitost digitálních zážitků. Firmy musí proto přehodnotit jejich podobu, obsah, své cílové skupiny i propojení mezi nimi, aby do zážitků z obrazovky vnesly novost, vzrušení a radost.
  5. Tekutá infrastruktura. Protože se změnil způsob, jakým lidé nakupují a využívají služby (jako byl např. pocit okamžitého uspokojení při nákupu v kamenném obchodě), firmy se musí zaměřit na takzvané „body potěšení“ a nově promyslet celý dodavatelský řetězec související s požadavky zákazníků. To vyžaduje posílení agility a odolnosti v rámci celé firmy, aby bylo možné rychle se přizpůsobit změnám. Očekávejte, že přijdou další změny, často motivované udržitelností.
  6. Empatie jako výzva. Lidé se hlouběji zajímají o to, co jednotlivé značky znamenají a jak vyjadřují své hodnoty. Pandemie odhalila mnoho pokřivených systémů po celém světě – od přístupu ke zdravotní péči po rovnoprávnost. Výsledkem je, že firmy musí pečlivě pracovat na příběhu své značky, prioritizovat a vybírat témata pro něj nejdůležitější a budovat zákaznické zážitky kolem těchto témat.
  7. Ztracené a nalezené rituály. Zrušení či narušení rituálů – od oslav narození až po rozloučení se zemřelými a vše mezi tím – mělo významný dopad na duševní vyrovnanost mnoha lidí. Tento trend ukazuje na příležitost, jak mohou firmy pomáhat lidem hledat nový smysl prostřednictvím nových rituálů, které přinášejí radost a uklidnění. Výchozím bodem je nejprve si uvědomit, co pro nás ztracený rituál znamenal. A na základě těchto poznatků najít rituál nový, který prázdné místo vyplní.

Společnost Accenture Interactive vždy pro aktuální rok shromažďuje trendy v podnikání, technologiích a designu ze své globální sítě 2 000 kreativních pracovišť ve více než 40 lokalitách. Fjord Trends 2021 se zaměřují na to, jak lidé, organizace a firmy uspokojují lidské potřeby. Celou zprávu si můžete přečíst na: accenture.com/fjordtrends21 a diskutovat o ní lze na Twitteru #FjordTrends.

Zdroj: Accenture

Evropský koncern UNIQA zdvojnásobil rozvojový kapitál pro slibné startupy
26. 12. 2021
Frekvence kybernetických útoků se více než zdvojnásobila
7. 9. 2021
Přijetí inovativních obchodních modelů může zvýšit roční příjmy bank téměř o 4 %
6. 2. 2022