Za nejcitlivější považují Češi data o bankovním účtu a kartách

Během života o sobě se svým okolím sdílíme celou řadu dat osobního, finančního nebo zdravotního charakteru. Některé údaje jsou pro Čechy citlivější více než jiné.

Podle tří čtvrtin lidí (77 %) vyžadují největší ochranu data o osobních financích, především informace o pohybu na účtu a kreditní kartě. Mnohem méně pak lidé řeší ochranu dat o jejich zdravotním stavu (20 %) nebo o místě pohybu (18 %). Nejméně hodné ochrany jsou podle Čechů data prozrazující jejich nákupní chování. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu EOS KSI, který se zabýval hodnotou dat internetových uživatelů a spotřebitelů.

Finanční data si chráníme nejvíce, přihlašovací údaje k účtům méně

Množství a škála dat, která o sobě poskytujeme dalším stranám, s různou dávkou dobrovolnosti či vědomosti, se neustále rozšiřuje. Za nejcitlivější považujeme data týkající se financí. Chránit informace o kreditní kartě a bankovním účtu, tedy výše zůstatku a pohyby na účtu, je důležité pro 77 % Čechů. Ovšem data umožňující přístup k bankovnímu účtu vyžadují vysoký stupeň ochrany jen podle dvou třetin dotázaných (69 %). Třetina si své přihlašovací údaje hlídá méně. Pro čtvrtinu Čechů (26 %) jsou velmi citlivé informace o jejich příjmu.

Právě tyto druhy dat sdílejí lidé především s finančními institucemi, ke kterým chovají důvěru. „Finanční instituce používají data svých zákazníků k osobnějšímu nastavení služeb na míru. Například inkasní agentura je dlužníkovi dlouhodobým partnerem zejména při řešení vysokých závazků. I my se proto snažíme získat důvěru dlužníků citlivým a bezpečným zacházením s jejich daty. To nám umožňuje individuálnější přístup při řešení jejich konkrétních potřeb nebo potíží,“ vysvětluje Vladimír Vachel z inkasní agentury EOS KSI.

Zdraví a soukromí nepovažujeme za citlivé

Oproti informacím o osobních financích, data o zdraví považuje za nutné chránit jen necelá čtvrtina Čechů (23 %), přestože se v posledním roce jedná o zvlášť diskutované téma. Za důležité nepovažují ani chránit své osobní informace, opatrně s nimi zachází jen každý pátý (21 %). Data o poloze a data z GPS jsou citlivá pro 18 % dotázaných. Prostřednictvím nejrůznějších aplikací tak lidé sdílí svůj pohyb se členy rodiny, s přáteli, nevědomky ale často i s dalšími třetími stranami. Sledování osob je dnes možné i přes mobilní operátory nebo pohyby na kartě. Své fotografie zabezpečuje jen každý sedmý uživatel internetu (14 %), ostatní je před možným zneužitím například na sociálních sítích prakticky nechrání.

Žebříček nejcitlivějších dat se příliš neliší ani v mezinárodním měřítku. „Češi přistupují k datům a jejich ochraně podobně jako většina Evropy. Finanční data jsou všeobecně považována za aktivum, které stojí za to chránit proti jejich zneužití před nesolidními společnostmi. Západní Evropané jsou v tomto směru o něco méně opatrní než Američané nebo Rusové. Stejně tak dnes vysoce citlivé zdravotní informace nejsou téměř nikde považovány za zvlášť hodny ochrany, s výjimkou spotřebitelů ve Švýcarsku a Německu, kde si více uvědomují i tento problém,“ doplňuje Vachel.

O průzkumu: Jakou hodnotu mají data?

Rozsáhlá mezinárodní studie EOS „Jakou hodnotu mají data?“ byla provedena ve spolupráci s agenturou Kantar v první polovině roku 2020 na reprezentativním vzorku od 18 let v sedmnácti zkoumaných zemích. Vyhodnocen byl vzorek vždy 1 000 respondentů z Belgie, Bulharska, České republiky, Francie, Chorvatska, Německa, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švýcarska, Spojených států a Velké Británie a vzorek 300 respondentů ze Severní Makedonie. Účastníci odpovídali na otázky o tom, jak sami nakládají se svými údaji, jak je poskytují dalším stranám, o důvěře ve firmy a o připravenosti prodat data za odměnu.

Zdroj: EOS KSI Česká republika

86 % českých firem stále používá šanony, pro každou šestou to je jediný způsob archivace dokumentů
22. 2. 2021
Komplikovaná IT prostředí firem jsou vážným bezpečnostním problémem
21. 10. 2021
Home office se může prodražit zaměstnancům i zaměstnavatelům
9. 12. 2020